Trắc nghiệm trực tuyến
Trắc nghiệm trực tuyến Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
Trắc nghiệm trực tuyến

Kiểm tra 1 tiết Lý thuyết - Tin 8 HKII NH:17 - 18

: 35
: 40 phút
Kiểm tra 1 tiết Lý thuyết - Tin 8 HKII NH:17 - 18

Câu hỏi 1: Ý nghĩa của lệnh clrscr; Khai báo sử dụng thư viện chuẩn trong chương trình

Câu hỏi 2: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp biết trước ?:

Câu hỏi 3: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?

Câu hỏi 4: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :
S := 1; for i:=1 to 5 do
s := s+i;
Kết quả in lên màn hình là của s là :

Câu hỏi 5: Cú pháp của câu lệnh For …. do là:

Câu hỏi 6: Điều kiện để thực hiện trong câu lệnh lặp for :=to do là:

Câu hỏi 7: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình:
s:=0;
for i:=1 to 3 do
s := s+2*i;
writeln(s);
Kết quả in lên màn hình là :

Câu hỏi 8: Câu lệnh viết đúng cú pháp trong ngôn ngữ lập trình Pascal là:

Câu hỏi 9: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:
k: = 0;
For i:= 1 to 3 do
k:= k + 2;
Sau khi chạy chương trình, giá trị của biến k bằng bao nhiêu?

Câu hỏi 10: Lệnh lặp nào sau đây là đúng :

Câu hỏi 11: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp chưa biết trước ?:

Câu hỏi 12: Cho đoạn chương trình sau:
x:=0; tong:=20;
while tong<=20 do
Begin
writeln(tong);
tong:=tong - 1;
end;
x:=tong;
Sau khi đoạn chương trình trên được thực hiện, giá trị của x bằng bao nhiêu ?

Câu hỏi 13: Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

Câu hỏi 14: Cho đoạn chương trình:
S:=0;
For i:=1 to 5 do
S:=S+2;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên S có kết quả là :

Câu hỏi 15: Hãy cho biết số lần lặp của câu lệnh for sau đây:
“for i:=1 to 5 do …..”

Câu hỏi 16: Câu lệnh Pascal : While (3*5>=15) do Writeln (3*5); sẽ :

Câu hỏi 17: Cho đoạn chương trình:
S: =0 ; n:= 0;
While S < = 6 do
begin
    n:= n+1; S:= S+ n ;
End;
Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên S có kết quả là

Câu hỏi 18: Phát biểu nào sau đây đúng :

Câu hỏi 19: Câu lệnh lặp:
For i:=1 to 5 do
Writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i);
S in ra màn hình 5 dòng chữ trong đó dòng thứ 3 có nội dung là:

Câu hỏi 20: Đoạn lệnh sau đây :
So : = 1; While So < 10 do
writeln(So);
So : = So + 1;
sẽ cho kết quả gì ?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Quản trị site

Thầy: Phạm Văn Phương


THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay559
  • Tháng hiện tại7,104
  • Tổng lượt truy cập444,719
"Người trồng cây Hạnh người chơi.
Tôi trồng cây Đức, để đời cho con"