Trắc nghiệm trực tuyến

http://online.aztest.vn


Phần mềm và tư liệu cần thiết hỗ trợ soạn bài giảng eLearning

Phần mềm và tư liệu cần thiết hỗ trợ soạn bài giảng eLearning
Các thông báo lỗi hệ thống, báo lỗi nội dung hoặc các thắc mắc khác xin quí vị liên hệ qua địa chỉ:
Hướng dẫn cài đặt và Việt hóa phần mềm iSpring Suite qua 2 bước
Tác giả: Phạm Văn Phương - Điện thoại: 0905 351 899
Các thông báo lỗi hệ thống, báo lỗi nội dung hoặc các thắc mắc khác xin quí vị liên hệ qua địa chỉ:
+ Tác giả: Phạm Văn Phương - Email: Online.AZtest.vn@gmail.com - DĐ: 090 535 1899
+ Kênh YouTube hướng dẫn sử dụng bằng Video: Tại đây (https://www.youtube.com/channel/UCcx_t6vT66ujDN6NChpw9HA?sub_confirmation=1)
+ Diễn đàn hỏi đáp: https://www.facebook.com/groups/baigiangelearning
----------------------------------
Bước 1: Tải phần mềm iSpring Suite tương ứng với phiên bản Windows ở link sau và chạy cài đặt phần mềm:

Pass giải nén(nếu có): E-LearningTechVN
+ Phiên bản iSpring Suite 7.0.0.6130x32: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 7.0.0.6130x64: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 8.1.0.12213x32: Tại đây và Thuốc
+ Phiên bản iSpring Suite 8.1.0.12213x64: Tại đây và Thuốc
+ Phiên bản iSpring Suite 8.7.0.21979x32: Tại đây và Thuốc 
+ Phiên bản iSpring Suite 8.7.0.21979x64: Tại đây và Thuốc
+ Phiên bản iSpring Suite 8.7.0.25091x32: Tại đây và Thuốc 
+ Phiên bản iSpring Suite 8.7.0.25091x64: Tại đây và Thuốc
+ Phiên bản iSpring Suite 9.1.0.25298x32: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 9.1.0.25298x64: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 9.7.5.15012x32: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 9.7.5.15012x64: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 9.7.6.18006x32: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 9.7.6.18006x64: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 9.7.7.21004x32: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 9.7.7.21004x64: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 9.7.7.21094x32: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 9.7.7.21094x64: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 9.7.8.24105x32: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 9.7.8.24105x64: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 9.7.9.27013x32: Tại đây
+ Phiên bản iSpring Suite 9.7.9.27013x64: Tại đây

=> Thuốc cho Phiên bản iSpring Suite 9.x: Tại đây

Bước 2: Tải phiên bản Việt hóa tương ứng với link sau và chạy cài đặt nó:
Lưu ý: Lúc chạy file này: Phần mềm hỏi key nhập: Thầy cô liên hệ với tác giả để được hỗ trợ nhé!

+ Việt hóa iSpring Suite 8.1.0.12213: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 8.7.0.21979: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 8.7.0.25091: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.1.0.25298x32: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.1.0.25298x64: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.7.5.15012x32: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.7.5.15012x64: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.7.6.18006x32:Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.7.6.18006x64: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.7.7.21004x32: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.7.7.21004x64: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.7.7.21094x32: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.7.7.21094x64: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.7.8.24105x32: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.7.8.24105x64: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.7.9.27013x32: Tại đây
+ Việt hóa iSpring Suite 9.7.9.27013x64: Tại đây

Bước 3: END - Thưởng thức - END.
----------------------------------

Hướng dẫn tải phần mềm từ link: Online.AZtest.vn

TỔNG HỢP HÌNH NỀN BẰNG HÌNH ẢNH CHO SLIDE VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
+ Phần 1: Tại đây
+ Phần 2: Tại đây
+ Phần 3: Tại đây
+ Phần 4: Tại đây
+ Phần 5: Tại đây
+ Phần 6: Tại đây
+ Phần 7: Tại đây
+ Phần 8: Tại đây
----------------------------------
TỔNG HỢP HÌNH NỀN BẰNG VIDEO CHO SLIDE VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
+ Phần 1: Tại đây
+ Phần 2: Tại đây
+ Phần 3: Tại đây
+ Phần 4: Tại đây
+ Phần 5: Tại đây
 
is2
----------------------------------
CẢM ƠN THẦY(CÔ) ĐÃ SỬ DỤNG PHẦN MỀM.

Office 2010 chuan - 64bit: Tại đây
Office 2010 chuẩn - 32 bit: Tại đây

Key cài đặt Microsoft Office 2010 Professional:

BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK
W3BTX-H6BW7-Q6DFW-BXFFY-8RVJP
DX4MW-PB7F4-YR4WT-BV3MM-4YV79
6D739-9F4F2-BKKV8-YCHRF-PWR8B
4C9PX-DH3G9-D424D-FGGKF-PRWH3
W3G79-KFKR2-M9C86-JG748-G8373

Office 2013 chuan - 64bit: Tại đây
Office 2013 chuẩn - 32 bit: Tại đây

Office 2016 chuan - 64bit: Tại đây
Office 2016 chuẩn - 32 bit: Tại đây

Thuốc: Tại đây