Trắc nghiệm trực tuyến

http://online.aztest.vn


Đồng hồ dạy học(Clock)

Đồng hồ dạy học(Clock)
Chức năng chính: + Giúp canh chỉnh thời gian trong tiết học. + Qui định thời gian tổ chức sinh hoạt nhóm nhỏ. + Có qui định thời gian cho những hoạt động: 10, 15, 20, 30, 60 giây.


clock
 
Phần mềm Phiên bản Ngày phát hành Download
Đồng hồ dạy học clock 6.1.0 30/9/2013 Tại đây
Đồng hồ dạy học clock 6.0.8 6/12/2012 Tại đây

+ Được cài đặt và sử dụng tốt cho WinXP, Win7,8. 
+ Để cài đặt thành công trước khi cài đặt phần mềm cần cài đặt trước NET Framework 3.5 Tại đây(Nếu máy sử dụng HĐH Win7 thì không cần Download phần này mọi người nhé!)
Lưu ý: Trên Win8 nếu cài NET Framework 3.5 không được thì xem bài này tại đây
-> Hướng dẫn cài đặt: Tại đây 
-> Hướng dẫn sử dụng: Tại đây