Trắc nghiệm trực tuyến

http://online.aztest.vn


Công văn v/v giới thiệu các hệ thống học tập trực tuyến hỗ trợ cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh

Công văn v/v giới thiệu các hệ thống học tập trực tuyến hỗ trợ cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh
Thầy, cô, phụ huynh và các em học sinh click vào link dưới để có hướng dẫn giới thiệu các hệ thống học tập trực tuyến hỗ trợ cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Tại đây